Disclaimer

 

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Psychologie praktijk Multatuli Psychology kan niet aansprakelijk staan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van gepubliceerde informatie. Multatuli Psychology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

 

Multatuli Psychology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van alle informatie op de website van Multatuli Psychology. Psychologie praktijk Multatuli psychology behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Multatuli psychology. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover psychologie praktijk Multatuli Psychology geen controle heeft. Multatuli Psychology draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

 

De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten en kan op elk moment uitgebreid of gewijzigd worden. De inhoud wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Psychologie Praktijk Multatuli Psychology is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden van publicaties op deze website. Daarnaast is Multatuli Psychology niet verantwoordelijk voor de verwijzingen van andere websites naar Multatuli Psychology, noch voor enige webpagina’s waarnaar Multatuli Psychology verwijst.

 

Daarnaast is op deze website een privacy statement van toepassing. Wij adviseren u ook hiervan voor het gebruik van deze website kennis te nemen.