Zelfbeeld

Ons zelfbeeld omschrijft de manier waarom wij onszelf zien en het oordeel dat wij hebben over onszelf. Dit oordeel kan gaan over ons gedrag, uiterlijk, prestaties of waardigheid.

Mensen met een negatief zelfbeeld hechten doorgaans veel waarde aan de mening en oordeel van anderen. Een negatief zelfbeeld kan zijn ontstaan door gemis van veiligheid en hechting in de kindertijd (bijv. emotioneel onafhankelijke ouders) of een negatieve ervaring (bijv. gepest zijn op school).

Onze gedachten, gevoelens en gedrag zijn met elkaar verbonden. De manier waarop een persoon naar zichzelf kijkt, bepaalt mede zijn of haar gedrag en kijk op de wereld. Wanneer jij positief over jezelf denkt is de kans groter dat jij de wereld om je heen ook als positiever ervaart. Ons zelfbeeld uit zich namelijk ook in zelfvertrouwen en omgang met anderen. Wanneer jij jezelf waardig vindt, zal je sneller voor jezelf opkomen.

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten door (overmatig) bevestiging te zoeken bij anderen, somberheid, angst en het vermijden van sociale interactie. Aanhoudende negatieve gedachten over jezelf kunnen zich ontwikkelen tot psychische stoornissen zoals sociale fobieën, depressie en eetstoornissen.

Het negatieve zelfbeeld kan worden behandeld door de irrationele negatieve gedachten over jezelf aan te pakken. Dit kan middels EMDR en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).