stylish-concentrated-man-looking-in-mirror-in-bathroom-3771081

Persoonlijkheidsproblematiek

Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid. De ene persoon is meer druk en impulsief dan de ander. Bij sommige personen zijn bepaalde eigenschappen zo extreem dat deze hinderlijk kunnen zijn voor zowel henzelf als hun omgeving. In zo’n geval kan er dan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis waarbij iemand bijvoorbeeld moeite heeft zijn of haar gedrag aan te passen aan de omgeving. 

Persoonlijkheidsstoornissen

 • In totaal onderscheiden we zo’n 10 verschillende persoonlijkheidsstoornissen welke we in drie hoofdgroepen kunnen onderverdelen. Deze hoofdgroepen worden ‘types;  genoemd, namelijk type A, B en C. Een combinatie van deze typen is mogelijk. Zo zijn er mensen met sterk emotioneel en onvoorspelbaar gedrag, mensen met vreemd en excentriek gedrag en mensen met zeer angstig en onzeker gedrag.

Persoonlijkheidstypes

TYPE A:
Vreemd en excentriek gedrag

Deze mensen komen vaak vreemd of apart over. Ze hebben weinig contact met anderen en leven vaak alleen of geïsoleerd. Mensen met Type A persoonlijkheid zullen niet snel hulp zoeken. We onderscheiden 3 typen persoonlijkheidsstoornissen binnen het Type A cluster:

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis: mensen zijn altijd angstig en op hun hoede ook met mensen die zie al langer kennen.
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis: mensen hechten weinig waarde aan relaties en hebben weinig behoefte aan contact.
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis: Erg wantrouwend en hebben vaak het idee dat mensen het over hun hebben. Voelen zich vaak slecht begrepen en beleven situaties vaak anders.

TYPE B:
Sterk emotioneel & onvoorspelbaar gedrag

Deze mensen kunnen vaak zeer verhit reageren, zijn impulsief en vinden het vaak moeilijk om met hun emoties om te gaan. We onderscheiden 4 typen persoonlijkheidsstoornissen binnen het Type B cluster:

 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis

TYPE C: 
Zeer angstig en onzeker gedrag

Mensen binnen deze cluster zijn over het algemeen erg angstig. Ze zijn vaak erg bang om relaties aan te gaan of juist bang om mensen te verliezen. Daarnaast proberen ze altijd conflictsituaties te vermijden en hebben ze moeite om zelfstandig in het leven te staan. We onderscheiden 3 typen persoonlijkheidsstoornissen binnen het Type C cluster:

  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
  • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis