Sociale fobie afbeelding

Sociale Fobie

Ongeveer 5 – 15% van de mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een sociale fobie. Meestal ontstaat deze voor het 20e levensjaar, in de puberteit of aan het begin van de adolescentie. De klachten beginnen vaak geleidelijk totdat het de patiënt ontzettend veel energie kost om normaal te functioneren. 

Heb ik een sociale fobie?

Bij sociale fobie vermijd je sociale situaties waarin je mogelijk kritiek kunt krijgen of waar mensen mogelijk iets niet leuk kunnen vinden aan jou. Dergelijke situaties roepen dan ook veel vrees of angst op. Voorbeelden van dergelijke sociale situaties zijn het voeren van een gesprek, een presentatie houden, naar een verjaardag gaan waar veel onbekenden zijn, etc. Mensen met sociale fobie zijn bang dat ze zich op een bepaalde manier zullen gedragen, waardoor anderen negatief op hen zal reageren.

Ik vond mezelf altijd al een einzelgänger en maakte niet snel contact met nieuwe mensen. Contact aangaan met nieuwe mensen riep altijd een soort van ongemakkelijk gevoel bij mij op. "Hoe moest ik in hemelsnaam een gesprek gaande houden?" Ik dacht dat ik gewoon zo was. Echt angst riep het niet op, maar dat kwam omdat ik nooit meer echt nieuwe mensen leerde kennen. Toch merkte ik dat ik behoefte had aan contact met nieuwe mensen. Ik voelde mij het buitenbeentje op werk en wilde ook wel eens graag gezellig wat drinken met collega's op een vrijdagmiddag. Uiteindelijk bleek ik sociale fobie te hebben. Ik kwam erachter dat ik contact met nieuwe mensen vermeed omdat ik bang was om iets verkeerds te doen, waardoor zij mij af zouden wijzen.
Jermain
35 jaar

Hoe kom ik van een sociale fobie af?

Mensen met een sociale fobie vermijden sociale situaties omdat ze sterke angst ervaren voor een mogelijk negatieve beoordeling van anderen. De behandeling richt zich op het aangaan van sociaal contact en sociale situaties. Samen met de behandelaar worden verschillende sociale situaties nagebootst waarin wordt geoefend. Stap voor stap leer je dat men minder negatief over je oordeelt dan jij vrerwacht. Uiteraard, kan het voorkomen dat iemand wel negatief reageert op iets wat jij doet. Tijdens de behandeling leer je hier beter mee omgaan.