crop-businessman-giving-contract-to-woman-to-sign-3760067

Tarieven en Vergoedingen

Multatuli Psychology biedt zorg die valt onder de basis GGZ. Hierbinnen worden mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ wordt de patient ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Er zijn verschillende behandeltrajecten te ondersteunen en u kunt op deze pagina lezen welke kosten en vergoedingen er gelden voor deze zorg.

Vergoedingen

Multatuli Psychology heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars:
    1. Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland en FBTO)
    2. DSW (DSW, StadHolland en InTwente)
    3. Zorg en Zekerheid
    4. Eno (Salland, HollandZorg en Zorgdirect)
    5. Caresq (Aon, Aevitae, Besured en National Academic)
    6. A.S.R. (ASR en Ditzo)

Multatuli Psychology heeft een betaalovereenkomst met de volgende zorgverzekeraars
    1. VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, VGZ, Bewuzt, IZZ door VGZ, Promovendum, National Academic en Besured)
    2. ONVZ

Zowel bij een contract als bij een betaalovereenkomst heeft Multatuli Psychology de mogelijkheid om uw zorgkosten rechtstreeks te declareren. In dit geval hoeft u verder niets te doen!

LET OP: hulp bij de ggz valt onder de basisverzekering en wordt ten allen tijde vergoed na betaling van het verplicht eigen risico. Dit geldt voor alle patiënten en alle ggz-instellingen, ongeacht het contract met uw zorgverzekeraar.

Bent u bij een zorgverzekeraar verzekerd die u niet in het lijstje ziet staan? Ook dan worden uw zorgkosten gedekt. Wel verloopt de facturering van uw zorgkosten anders. Hier hebben wij voor u opgesomd wat de verschillen zijn:

De facturatie verloopt maandelijks via Infomedics en niet rechtstreeks via de zorgverzekeraar.
1. U ontvangt aan het eind van elke maand een factuur van infomedics
2. U declareert maandelijks de factuur bij uw zorgverzekeraar
3. U betaalt het bedrag wat uw zorgverzekeraar aan u vergoedt aan infomedics
*Vaak vergoeden verzekeraars niet het volledige tarief, wij vragen u niet meer te betalen dan de zorgverzekeraar zelf aan u vergoedt.
*Als de zorgverzekeraar uw eigen risico met de vergoeding verrekent, dient u dit bedrag zelf over te maken. Het eigen risico is immers een afspraak tussen u en uw eigen zorgverzekeraar. Als dat verrekend wordt met onze kosten, dan dient u dat zelf te compenseren.

Tarieven

Het is ook mogelijk om zonder inmenging van je zorgverzekeraar in behandeling te komen. Indien u  zonder verzekering behandeling wenst te krijgen, dan rekenen wij € 145,- per sessie (45 minuten).

No show beleid: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur tevoren geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annuleringen brengen we een deel van de gereserveerde tijd in rekening (90€). Deze rekening moet patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  Indien er twee opeenvolgende no-shows plaatsvinden, of drie no-shows binnen een jaar, kan verdere behandeling worden gestopt

Aanmelden

Als u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief kunt u uzelf aanmelden middels de site/ e-mail of telefoon. Ook kan de huisarts of specialist u aanmelden via zorgdomein. Wij hebben een wachtlijst van +/- 12 weken na aanmelding.